Philosophy 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האם שאלות פילוסופיות יכולות לתרום להתפתחות הפיסיקה? האם ידע בפיסיקה יכול לעזור להשיב על שאלות פילוסופיות? האם תנועה היא שינוי של מיקומי הגופים אחד ביחס לשני, או שינוי במיקום של גוף ביחס למרחב מוחלט? העמדה שהציג אייזיק ניוטון לגבי השאלה האחרונה פתחה ויכוח שנמשך לאורך מאות שנים ותרמו לו בין השאר גוטפריד וילהלם לייבניץ ואלברט איינשטיין, הפוזיטיביזם הלוגי ותורת המיתרים. גרסה מודרנית של הויכוח ממשיכה גם היום בהתייחס לשאלות הפתוחות היסודיות ביותר בפיסיקה של המאה העשרים ואחת. השתלשלות הויכוח לאורך הדורות, במקביל להתקדמות הפיסיקה, מספקת הזדמנות מצויינת לבחון את הדיאלוג בין הפיסיקה לפילוסופיה, ולבדוק אם וכיצד הן יכולות לתרום אחת לשניה.

Top